Service & Underhåll
 

Regelbundet underhåll = Minskade kostnader för din reservkraftsanläggning!

En reservkraftsanläggning är ofta en stor investering som skall garantera säker elkraft.
För att säkerställa att alla delar håller optimal funktion erfordras regelbunden tillsyn.
Riktigt utförd service enligt leverantörens rekommenderade serviceintervaller ger din investering en lång livslängd.
Detta gäller både dieselmotorer, generatorer och inte minst automatiska styrsystem.

Tyvärr är det inte ovanligt att det löpande underhållet eller provkörningarna förbises av tidsbrist eller andra skäl.
Hur säkerställer du att din reservkraft fungerar när den verkligen behövs?

Intresserad av att teckna ett serviceavtal eller frågor om service/underhåll?

Kontakta vår serviceavdelning på 042-400 01 03


Vi erbjuder service helt baserad på Era behov och utrustningar.

- Eldriftsansvar för specifika anläggningar.
- Service, reparationer samt löpande underhåll av elkraftanläggningar.
- Service och underhåll på reservkraftsaggregat både i marint och landbaserat utförande.
- Service och underhåll på UPS.
- Motionskörning/kontroll varje vecka/månad/kvartal/halvår eller enligt överenskommelse.
- Totalåtagande gällande drift, service, löpande underhåll och installationer.

 

Alltid trygg!

Vi erbjuder 24 timmars Beredskap/jourverksamhet med en fastställd inställelsetid på plats ute hos kund och dennes anläggning/ar.